Wat melden?

Kinderporno tegengekomen?
MELD HET

Meldpunt Kinderporno behandelt meldingen vertrouwelijk. Volgens de Nederlandse wet betreft kinderporno beelden (zowel foto’s, video’s, GIFs en stickers) van kinderen jonger dan 18 jaar die:

  • seksuele handelingen verrichten

  • seksueel poseren

  • zich in een seksueel getinte omgeving bevinden

Het is soms moeilijk te bepalen of beelden strafbaar zijn. Als je twijfelt, doe dan toch een melding. Onze analisten beoordelen vervolgens of het om strafbaar materiaal gaat. Onze medewerkers kunnen alleen beeldmateriaal analyseren dat op een openbare plek staat en waar een URL van is.

Meer informatie over wat kinderporno is, vind je op deze website van het Openbaar Ministerie.

Hiervoor is het Meldpunt niet bedoeld

Meldpunt Kinderporno is niet bedoeld voor pornografie waarin alleen volwassenen te zien zijn. Ook erotische verhalen, teksten over kinderen of erotische cartoons of tekeningen van kinderen (hentai) kunnen wij niet verwerken.

Ook beelden die niet op het openbare internet staan, kunnen wij niet behandelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • cloudomgevingen

  • bestanden op iemands computer

  • een-op-een distributie via e-mail

  • beeldmateriaal op het darkweb

Ben je kinderporno tegengekomen op een niet openbare plek? Of wil je een melding doen van andere schokkende beelden? Neem dan contact op met één van de volgende organisaties :

  • De politie. Via het algemene telefoonnummer van de politie, 0900-8844 of bij het politiebureau in jouw woonplaats. Of maak anoniem melding bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

  • Is een kind in direct gevaar? Bel dan het alarmnummer 112.

  • Maak je je zorgen om de veiligheid van een kind in jouw omgeving en vermoed je dat er sprake is van seksueel misbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis.

Let op

Het opsporen van kinderporno is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar kinderporno en doe niet mee aan de verspreiding hiervan. Dit is strafbaar.

Wanneer je actief op zoek gaat naar strafbaar materiaal, kun je lopende politie-onderzoeken verstoren. Ook kan je zo zelf onderwerp worden van een politieonderzoek.

Kinderporno tegengekomen?
MELD HET