FAQ

Kinderporno tegengekomen?
MELD HET

We spreken van kinderporno als het gaat om een afbeelding of een video van een minderjarige (iemand onder de 18 jaar) die seksuele handelingen verricht. Bij kinderporno hoeft er geen sprake te zijn van dwang of onwil. Ook als de seksuele handelingen met instemming van de minderjarigen zijn vastgelegd, is er sprake van kinderporno. Ook is er sprake van kinderporno als er sprake is van seksueel poseren of als de minderjarige zich in een seksueel getinte omgeving bevindt.

Afbeeldingen of video’s zijn strafbaar wanneer er sprake is van een expliciete seksuele houding, wanneer er seksuele handelingen worden getoond, of wanneer een minderjarige zich in een houding of omgeving met een duidelijke seksuele strekking bevindt. Ook virtueel materiaal kan hieronder vallen, zeker wanneer het niet van echt te onderscheiden is.

Nudistische afbeeldingen van minderjarigen zijn niet strafbaar. Ze moeten dan wel zijn opgenomen in huiselijke sfeer van de minderjarige of in een veilige, niet onnatuurlijke omgeving waarbij naturisme en nudisme normaal zijn.

Wanneer een meerderjarige een minderjarige benadert met seksuele verzoeken via (sociale) media als Snapchat of WhatsApp, hebben we het eveneens over kinderporno. Het gaat immers om op beeld vastgelegde seksuele activiteiten door minderjarigen.

Meer informatie over wat kinderporno is, vind je op deze website van het Openbaar Ministerie.

Ja. Als melder ben je volledig anoniem. Je privacy is gewaarborgd. Er komen geen gegevens van jou bij ons binnen.

Op onze website worden geen cookies van derden geplaatst. Om onze website te kunnen verbeteren, houden we gebruiksstatistieken bij. We doen dit volledig geanonimiseerd. Lees meer in de cookieverklaring.

Ja. Voorwaarde is wel dat het materiaal echt lijkt.

Je kunt geen melding maken van porno met volwassenen. Ook beelden van seksuele verrichtingen met dieren kan je niet bij ons melden. Beelden waarin expliciet geweld, bloed en verminkingen worden getoond, zogeheten GORE, kunnen wij ook niet verwerken. Je kunt hier wel melding van doen bij de politie.

Ben je kinderporno tegengekomen in een (chat)app? Meld dit aan ons via 06-428 346 35. Via dit nummer kan je ons het beeldmateriaal toesturen. Je kunt ons een bericht sturen via WhatsApp, Telegram, Viber en Signal.

Ja, alleen zijn de meeste teksten over seksueel misbruik niet strafbaar. Als te bewijzen is dat een verhaal echt gebeurd is, bijvoorbeeld door de namen van personen, kan de tekst strafbaar zijn. In de meeste gevallen kunnen wij geen actie ondernemen.

Sommige mensen zijn geschrokken of van streek nadat zij beelden van seksueel misbruik van minderjarigen hebben gezien. Om dit te verwerken kun je erover praten met mensen in je omgeving, zoals vrienden of familie.

Als je liever met een professionele hulpverlener praat, kun je contact opnemen met onze collega’s van HelpWanted

Ja, dat kan. Onze analisten beoordelen of de afbeeldingen strafbaar zijn in Nederland. Vervolgens kijken zij of het materiaal in Nederland is gehost of in het buitenland. Als dit het geval is, sturen wij het materiaal door naar aan onze collega’s van het meldpunt in dat land. Zij zullen de melding dan afhandelen.

Het Meldpunt is lid van INHOPE. het netwerk van meldpunten in de wereld. Hierdoor kunnen wij snel en makkelijk informatie met andere meldpunten uitwisselen.

Nee. Je kan discriminatie op websites, social media en fora wel vertrouwelijk melden bij het meldpunt online dicriminatie.

Je kan bij diverse organisaties terecht:

  • Bij het Centrum Seksueel Geweld in jouw regio kun je terecht voor gespecialiseerde medische, psychologische en forensische hulp. Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

  • Ook kun je als slachtoffer of getuige van seksueel misbruik contact opnemen met de hulplijn Verbreek de Stilte. Een medewerker helpt je om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij je past, en zorgt ervoor dat je bij de juiste organisatie terechtkomt. Je kan ook anoniem bellen.

  • Of neem contact op met onze collega’s van HelpWanted. Je kunt bij hen terecht voor advies als je te maken hebt (gehad) met online seksueel misbruik. Ook ouders, docenten en andere opvoeders kunnen bij Helpwanted terecht.

  • Slachtofferhulp Nederland geeft juridische en praktische hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun ouders/opvoeders.

Als een kind in direct gevaar is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via alarmnummer 112.

Als je je zorgen maakt om de veiligheid van een kind in je omgeving en je vermoedt dat er sprake is van seksueel misbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis.

Vermoedens van seksueel misbruik van minderjarigen gepleegd door een Nederlandse dader in het buitenland kan je melden via www.meldkindersekstoerisme.nl.

Wie zich zorgen maakt om zijn/haar of andermans seksuele gevoelens/gedrag met betrekking tot minderjarigen, kan terecht bij de hulplijn van Stop it Now!

Deze anonieme telefonische hulplijn biedt gratis advies en hulp. Stop it Now! Is net als het Meldpunt Kinderporno, een onderdeel van Offlimits.

Nee. We slaan geen persoonsgegevens op, hierdoor is het voor ons ook niet mogelijk om terugkoppeling te geven over een melding.

Nee. In dit geval kan je het beste aangifte doen bij de afdeling zeden van de politie in jouw woonplaats. Ook kan je bellen met het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844. Als je anoniem wil blijven, kan je melding maken bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Wij zijn een stichting en hebben geen opsporingsbevoegdheid zoals de politie. Wij kunnen alleen reageren op meldingen van mogelijk strafbaar beeldmateriaal. Actieve opsporing op het internet is uitsluitend een taak van de politie. Ook het vervolgen van personen is een opsporingsbevoegdheid die alleen de politie heeft.

Nee. Het opsporen van criminaliteit rondom kinderporno is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar kinderporno en doe niet mee aan de verspreiding hiervan. Dit is strafbaar. Personen die actief op zoek gaan naar strafbaar materiaal, kunnen lopende onderzoeken verstoren of lopen de kans zelf onderwerp te worden van een politieonderzoek.

Heel graag. Je kunt ons helpen door een donatie te doen, sponsor te worden of het Meldpunt onder de aandacht te brengen via social media of een banner op je website. Meer informatie hierover? Mail naar [email protected]

Het Meldpunt Kinderporno werkt niet met vrijwilligers. De medewerkers van het Meldpunt zijn getraind in het bekijken van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Wij vinden het niet verantwoord om vrijwilligers hieraan bloot te stellen.

Kinderporno tegengekomen?
MELD HET